O projektu

Ime projekta
Recikliranje aluminijevih legura u čvrstom i polučvrstom stanju

Opis projekta
Recikliranje aluminija kao drugog najčešće korištenog metala je izrazito važno za očuvanje okoliša, ali i za cirkularnu ekonomiju u aluminijskoj industriji. Aluminij se može neograničeno reciklirati bez gubitaka kvalitete materijala i postoji potreba za razvojem novih tehnologija i strategija na području recikliranja s ciljem povećanja iskorištenja nastalog otpada, ali i smanjenja ispuštanja štetnih plinova u atmosferu te utjecaja na okoliš. Kao jedna od novijih tehnologija na području recikliranja je i recikliranje metala bez pretaljivanja. Ovakav postupak smatra se energetski učinkovitijim od konvencionalnog i sa značajno manjim ispuštanjem ugljikovog dioksida u okoliš, a osim uštede energije bolji je i stupanj iskorištenja materijala u odnosu na konvencionalno recikliranje. Predloženo istraživanje temelji se na razvoju i analizi naprednih tehnika recikliranja aluminijskog otpada u cilju omogućavanja izrade metalnih pjena u čvrstom ili polučvrstom stanju te s ciljem dobivanja kvalitetnog homogenog sirovca za thixo oblikovanje (thixo sirovca). Posebnost navedenih tehnika je izrazito visok stupanj iskorištenja materijala u usporedbi s konvencionalnim tehnikama recikliranja. Također, primjenom spomenutih tehnika energetske uštede bile bi značajne, te kao takve i zanimljive široj publici na globalnoj razini. Cilj istraživanja je eksperimentalno potvrditi, matematički modelirati i optimirati proces dobivanja metalnih pjena u čvrstom ili polučvrstom stanju te proces dobivanja homogenog sirovaca za thixo oblikovanje koristeći metalni otpad kao bazni materijaluz minimalni utrošak energije i postizanje maksimalnih mehaničkih svojstava. Nakon recikliranja provelo bi se istraživanje obradivosti tako dobivenog materijala što je izrazito bitno za komercijalnu upotrebu naprednih tehnika recikliranja.

Akronim
ALURECSS

Financijer
HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost

Poziv
2020-02

Šifra projekta
IP-2020-02-8284

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Detalji financiranja
IP – Istraživački projekti

Trajanje projekta
25.01.2021. – 24.01.2025.

Nositelj projekta
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

Voditelj projekta
izv. prof. dr. sc. Branimir Lela