Projektni tim

Projektni tim je sastavljen od istraživača sa Sveučilišta u Splitu:

Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB):

  • izv. prof. dr. sc. Branimir Lela- voditelj projekta
  • prof. dr. sc. Dražen Bajić
  • izv. prof. dr. sc. Sonja Jozić
  • dr. sc. Jure Krolo
  • doktorandica Ivana Dumanić, mag. ing.
  • doktorandica Karla Grgić, mag. ing.

i Kemijsko-tehnološkog fakulteta (KTF):

  • prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović
  • prof. dr. sc. Senka Gudić